Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Παρακάτω θα βρείτε τα στοιχεία των διευθύνσεων εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διεύθυνση

ΚΥΠΡΟΥ 20, 30200, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Τηλέφωνο:

26310 50041

Τηλεομοιοτυπία - ΦΑΞ

26310 24895

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο - Email

mail@dide.ait.sch.gr

Ιστοσελίδα

http://www.dide.ait.sch.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διεύθυνση

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 5, 26223, ΠΑΤΡΑ

Τηλέφωνο:

2610 465800

Τηλεομοιοτυπία - ΦΑΞ

2610 465860

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο - Email

mail@dide.ach.sch.gr

Ιστοσελίδα

http://www.dide.ach.sch.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διεύθυνση

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 31 (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), 27100, ΠΥΡΓΟΣ

Τηλέφωνο:

26213 60560

Τηλεομοιοτυπία - ΦΑΞ

26213 60563

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο - Email

dideilei@sch.gr

Ιστοσελίδα

http://dide.ilei.sch.gr

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διεύθυνση

ΤΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗ 2, 30200, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Τηλέφωνο:

26310 50283

Τηλεομοιοτυπία - ΦΑΞ

26310 27315

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο - Email

mail@dipe.ait.sch.gr

Ιστοσελίδα

http://dipe.ait.sch.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διεύθυνση

ΕΡΜΟΥ 70, 26221, ΠΑΤΡΑ

Τηλέφωνο:

2610 229200

Τηλεομοιοτυπία - ΦΑΞ

2610 229255

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο - Email

mail@dipe.ach.sch.gr

Ιστοσελίδα

http://dipe.ach.sch.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διεύθυνση

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 21, 27131, ΠΥΡΓΟΣ

Τηλέφωνο:

26210 40271

Τηλεομοιοτυπία - ΦΑΞ

26210 22403

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο - Email

mail@dipe.ilei.sch.gr

Ιστοσελίδα

http://dipe.ilei.sch.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο