Διατροφικές συνήθειες και τοπικά προϊόντα στην περιοχή της Αχαΐας

Κάθε τόπος αγροτικός ή αστικός ενυπάρχει στο χρόνο και ως εκ τούτου εμπεριέχει ιστορία. Τα ίχνη της ιστορίας είναι εμφανή στο χώρο, στο ίδιο το τοπίο, στα κτήρια, στα αρχεία και στη συλλογική μνήμη των ανθρώπων.

Όλα γύρω μας μπορούν να μας μιλήσουν για το παρελθόν του τόπου, μακρινό ή κοντινό, αν θέσουμε τα κατάλληλα ερωτήματα.

Αυτό το περιβάλλον, τον τόπο των μαθητών και του σχολείου τους επιθυμεί να αξιοποιήσει η τοπική ιστορία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προτείνουμε φιλοδοξεί να βοηθήσει στην αξιοποίηση της τοπικής ιστορίας. Να εισάγει τον εκπαιδευτικό αλλά και το μαθητή στην πραγματικότητα του τόπου, να προσδιορίσει κάποιους θεματικούς άξονες, να υποδείξει τη μεθοδολογία σχεδιασμού και εκπόνησης ενός σχετικού προγράμματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να υποστηρίξει όσους επιθυμούν να μελετήσουν το παρελθόν, αλλά και να βοηθήσει όσους θέλουν να διδάξουν ιστορία, να ανταποκριθούν στα σύγχρονα ζητούμενα του ιστορικού μαθήματος.

ΔΙΑΤΡ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ &ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΣΧΕΔΙΟ