Διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση

<iframe style=”width:700px;height:400px” src=”http://online.fliphtml5.com/cxbnm/lbdf/” seamless=”seamless” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowtransparency=”true” allowfullscreen=”true” ></iframe>