Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επιπλέον μέλους στο ΠΥΣΔΕ ΗΛΕΙΑΣ (Συμβούλιο Επιλογής)

_ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΥΣΔΕ ΗΛΕΙΑΣ_ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ 2020)    
Μετάβαση στο περιεχόμενο