Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της ΠΔΕΔΕ (1019-206-9900400) μηνός Νοεμβρίου 2020

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (1019-206-9900400) μηνός Νοεμβρίου 2020