Έγκριση σεμιναρίου στο πλαίσιο του προγράμματος Ιnter+ ΚΑ2 πρόγραμμα του Erasmus+ στο οποίο συμμετέχει...

Το σεμινάριο έχει τίτλο «Narro ergo sum: η προσέγγιση της ετερότητας μέσω των αφηγήσεων ζωής» και εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου inter+ Valoriser...

Έγκριση διήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου στο πλαίσιο του προγράμματος inter+

Το σεμινάριο έχει τίτλο «Ένα πρόσωπο, ένα αντικείμενο, ένας τόπος, ένα γεγονός: γραμματισμοί και δεξιότητες μέσα από ψηφιακές ιστορικές αφηγήσεις» και εντάσσεται στο πλαίσιο...

Δείτε λεπτομέρειες στην παρουσίαση του προγράμματος Inter + , ΚΑ2 πρόγραμμα του Erasmus+ στο...

<iframe src='http://vod-new.sch.gr/asset/player/j2iQTBWMSjVhXc7KM6ZxSWmY/xOELZVxcfXCgrHm6Px6l40M1' width='660' height='380' scrolling='no' frameborder='0' allowfullscreen='' mozallowfullscreen='' webkitallowfullscreen='' ></iframe>

Inter+

Μετάβαση στο περιεχόμενο