Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων ΣΕΕ κλάδου ΠΕ08 ΠΔΕ ΔΕ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕΕ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ08 ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στο ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας

Διαβάστε στο συνημμένο έγγραφο για την τοποθέτηση στις κενές θέσεις του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, βάσει της αξιολογικής τους σειράς στον...

Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων ΣΕΕ κλάδου ΠΕ08 ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕΕ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ08 ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Υποψήφιων ΣΕΕ Κλάδου ΠΕ08

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕΕ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ08 ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Πρόσκληση σε συνέντευξη υποψήφιας ΣΕΕ κλάδου ΠΕ08

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ08

Δημοφιλή άρθρα

περισσότερα