ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Ή ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.
Η πιστοποίηση/αυθεντικοποίηση των χρηστών γίνεται μέσω του ΑΦΜ, του Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/ΔΙαβατηρίου και του κλάδου, όπως είχαν δηλωθεί κατά το σχολικό έτος 2018-19 για την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας.
Σημείωση: Όποιος υποψήφιος/α είναι εγγεγραμμένος σε περισσότερους από έναν κλάδους, θα καταθέσει διαφορετικές αιτήσεις για κάθε κλάδο.
Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις από Παρασκευή 29/11/2019 μέχρι και Τρίτη 03/12/2019 στις 13:00 το μεσημέρι.
Με την είσοδο στην εφαρμογή, συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων απο την ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας