ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Ή ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.
Η πιστοποίηση/αυθεντικοποίηση των χρηστών γίνεται μέσω του ΑΦΜ, του Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/ΔΙαβατηρίου και του κλάδου, όπως είχαν δηλωθεί κατά το σχολικό έτος 2018-19 για την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας.
Σημείωση: Όποιος υποψήφιος/α είναι εγγεγραμμένος σε περισσότερους από έναν κλάδους, θα καταθέσει διαφορετικές αιτήσεις για κάθε κλάδο.
Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις από Δευτέρα 14/10/2019 μέχρι και Τετάρτη 16/10/2019 στις 15:00 το μεσημέρι
Με την είσοδο στην εφαρμογή, συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων απο την ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας