Η συνεργασία είχε ενδιαφέρον αποτέλεσμα!

18

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας συνεργάστηκαν με επιτυχία στην παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με θέμα ‘Ιστοριής απόδεξις‘, στα πλαίσια των δράσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Το εκπαιδευτικό μέρος του ντοκιμαντέρ αφορά την ενδυμασία του πολεμιστή της Επανάστασης καθώς και τους τρόπους γραπτής επικοινωνίας στο 19Ο αιώνα.