Μήνυμα του Περιφερειακού Διευθυντή Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου προς τους γονείς και μαθητές για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

33
Δελτίο τύπου_Μήνυμα Περιφερειακού για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 10_9_2021