Οδηγίες προς τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ΠΕ & ΔΕ και τα μέλη ΕΕΠ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ. αρμοδιότητας της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας για την ανάληψη υπηρεσίας και τα δικαιολογητικά πρόσληψης σχ. έτους 2021-2022

945
ΟΔΗΓΙΕΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΕΔΑΣΥ-ΣΔΕΥ