Οδηγίες-Δικαιολογητικά για την αναγνώριση προϋπηρεσίας και συνάφειας μεταπτυχιακών των αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ των Δ/νσεων Εκπ/σης από το ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Ελλάδας

470
ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ