Πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων απόσπασης 2020-2021 στο Μικτό Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών (Γυμνάσιο – Λύκειο)

97

ΕΠΕΣ του Μικτού Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών