Ανακοινοποίηση προσωρινών αξιολογικών πινάκων για απόσπαση εκπαιδευτικών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Σχολ. Έτους 2021-22

120

Περαματικό Δημοτικό Πανεπιστημίου Πατρών

(Ανακοινοποίηση πινάκων μετά από οδηγίες της ΔΕΠΠΣ)

 

Συνημμένα Αρχεία: