Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των δεκτών υποψηφίων για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022

203

02/08/2021 – Προσοχή! έχει γίνει Ανακοινοποίηση: 

Ανακοινοποίηση: Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των δεκτών υποψηφίων για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση, ηλεκτρονικά, κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης ενώπιον της οικείας Π.Ε.Π.Π.Σ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους, ήτοι οι ενστάσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στην οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. από την Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 έως και την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021 και ώρα 15:00.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας υποβολής των αιτήσεων

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΠΙΝΑΚΩΝΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣΠΔΕΔΕΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ
Βαθμολογία Αιτήσεων

Βαθμολογία Αιτήσεων

 

Συνημμένα Αρχεία: