Τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων, μετά τις ενστάσεις, για τη στελέχωση των Προτύπων Σχολείων & Πειραματικών Σχολείων της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

123
Τελικοι_Πίνακες_ΠΔΕΔΕ

 

Συνημμένα Αρχεία: