Ανάρτηση των προσωρινών πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022

154

Οι υποψήφιοι μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων έχουν πρόσβαση στην αίτησή τους, όπου μπορούν να δουν αν έγινε δεκτή ή μη δεκτή. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης που αφορά το χαρακτηρισμό της αίτησής τους ως δεκτή ή μη δεκτή αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων και από την Τετάρτη 28/7/21 το πρωί μέχρι την Παρασκευή 30/7/21, στις 15:00. 

Διευκρινίζεται επίσης ότι για τη διαδικασία των ενστάσεων:

Οι ενστάσεις θα γίνουν αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων.

Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα μέσω της πλατφόρμας:

-Να γράψουν κείμενο που να αναφέρουν τα σημεία και τους  λόγους για τους οποίους υπέβαλαν ένσταση.

-Να αναρτήσουν, συνολικά, επιπλέον δικαιολογητικά (π.χ. υπεύθυνη δήλωση, ΠΥΜ) ώστε να στηρίξουν να ένστασή τους.

ΠΔΕΔΕΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙΠΙΝΑΚΕΣ

Συνημμένα Αρχεία: