Οδηγίες προς τους Υποψηφίους για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.

345