Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών – Χαρτί και καλαμάρι

46

Χαρτί και καλαμάρι-Επιστολές

Εκπαιδευτικοί: Πλακούδα Αικατερίνη και Σιδηρά Μαρία

Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών - Χαρτί και καλαμάρι

 

εκπαιδευτικός: Αβραμίδου Καλλιφρόνη

202105191123