Οδηγός Erasmus+ 2021

31

Δημοσιεύτηκε ενημερωμένη έκδοση του Οδηγού του προγράμματος Erasmus+ 2021 στα Αγγλικά (EN Version 3, 12-05-2021), τον οποίο μπορείτε να βρείτε και στο συνημμένο pdf αρχείο.

Οι αλλαγές σε αυτόν σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (EN Version 2, 08-04-2021) αφορούν:

1) στην επιπλέον επιχορήγηση για πρακτική άσκηση φοιτητών και προσφάτων αποφοίτων από εξόχως απόκεντρες περιοχές και ΥΧΕ στο πλαίσιο σχεδίων κινητικότητας του τομέα Ανώτατης εκπαίδευσης,·
2) στη δυνατότητα πρόσθετου γύρου αιτήσεων για τα σχέδια συνεργασίας KA2, εφόσον αποφασιστεί κάτι τέτοιο από τις ΕΜ και
3) στο είδος των επιλέξιμων οργανισμών και προϋποθέσεων για τη διοργάνωση μη κερδοσκοπικών Ευρωπαϊκών Αθλητικών Εκδηλώσεων.

Δημοσιεύτηκε ενημερωμένη έκδοση του Οδηγού του προγράμματος Erasmus+ 2021 στα Ελληνικά και στα Αγγλικά ( EL / EN Version 2, 08-04-2021), τους οποίους μπορείτε να βρείτε και στα συνημμένα pdf αρχεία.

Οι αλλαγές σε αυτόν σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (EN Version 1, 25-03-2021) αφορούν στα εξής :

Eπιπλέον χρηματοδότηση οργανισμών για η συμμετοχή ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες στα σχέδια κινητικότητας ΚΑ1 (σελ. 91 για τα σχέδια ΚΑ1 του τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, σελ. 104 για τα σχέδια ΚΑ1 του τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης, σελ. 118 για τα σχέδια του τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων) και αντίστοιχα στα σχέδια Συμπράξεων ΚΑ2 (σελ. 187).  Επίσης, αλλαγή υπάρχει όσον αφορά τις ελάχιστες ώρες διδασκαλίας για τη δράση Jean Monnet για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης-Έδρες Jean Monnet (σελ.271).