Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Έργου Crowddreaming

387

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται πάντα δίπλα στα Σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριές της μέσα από ποικίλα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία παρέχουν ευκαιρίες σύνδεσης της ψηφιακής εποχής με το  καθημερινό εκπαιδευτικό περιβάλλον και δυνατότητες στους μαθητές/τριές της για απόκτηση δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού. Στο πλαίσιο αυτό:

Την Τρίτη, 14 Απριλίου 2021, 17:00’-18:30′ παρουσιάζει τα προγράμματά της GEM-IN, CHOICE και STEAMonEdu στην τελική εκδήλωση του έργου CDDC στο πλαίσιο συνεργατικών δράσεων με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, με θέμα:

 Ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες και τη δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών”.

Για την εγγραφή σας, παρακαλούμε όπως ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο, https://forms.gle/Ku3oVdQGXVcm1wH29, έως 14 Απριλίου, 14:00′.
Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης συνημμένο.

Η εκδήλωση, αποτελεί την τελική εκδήλωση του έργου «Crowddreaming: Youth Co-Create Digital Culture», της ερευνητικής ομάδας Daissy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Συνημμένα Αρχεία: