Δελτίο τύπου «Teachers4Europe: Οι μαθητές συζητούν για τα εκπαιδευτικά συστήματα»

54

GR: «Teachers4Europe: Οι μαθητές συζητούν για τα εκπαιδευτικά συστήματα»

Πρότυπο Γυμνάσιο Πάτρας

Το Πρότυπο Γυμνάσιο Πάτρας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA3 “Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture” (T4E) ενημέρωσε τους μαθητές της Γ’ τάξης  για τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών.

 

 

Συνημμένα Αρχεία: