Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021.

91

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 18/3/2021 έως 26/3/2021

Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας υποβάλλονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μελών ΕΕΠ με οργανική θέση στα ΚΕΣΥ αρμοδιότητάς μας και αποκλειστικά  με τους τρόπους που υποδεικνύονται στην συνημμένη εγκύκλιο μεταθέσεων σχ. Έτους 2020-2021. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι αιτήσεις υποβάλλονται  στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος αιτήσεων μεταθέσεων_ΩΔΔΣ46ΜΤΛΗ-ΣΗΘ