Τροποποίηση της απόφασης με θέμα: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021»

57
28019_ΤΡΟΠ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΠ_ΕΔΕΜ_2020_21_9ΝΧΤ46ΜΤΛΗ-Ι15
ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΚΠ_ΕΔΕΜ_2020_21_ΝΕΟΣ

Συνημμένα Αρχεία: