Αναστολή έκδοσης της απόφασης λειτουργίας τμημάτων Μαθητείας ΕΠΑΛ Φάσης Ε’

1067

Αναστέλλεται προσωρινά σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του ΥΠΑΙΘ, η
έκδοση της Απόφασης Λειτουργίας των τμημάτων Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. της Ε΄ Φάσης, έως ότου υπάρξει νεότερη ενημέρωση.