ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΛ Ε’ ΦΑΣΗΣ

859

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, με ανακοίνωσή της, πληροφορεί ότι το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της Ε’ φάσης του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης μαθητείας επικαιροποιείται καθώς αναμένεται η δημοσίευση συμπληρωματικής ΚΥΑ θέσεων. Για τον λόγο αυτό επισημαίνεται ότι: 

α) η έκδοση των Αποφάσεων Λειτουργίας των Τμημάτων Μαθητείας από ΠΔΕ καθώς και  η Απόφαση Λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων από τον Γενικό Γραμματέα μετατίθενται για την Πέμπτη 28/1/2021 και 

β) η προετοιμασία αντιστοίχισης θέσεων μαθητείας και υποψηφίων μαθητευομένων​ μετατίθεται για το διάστημα από Δευτέρα 1/2/2021 έως Παρασκευή 5/2/2021.

Χρονοδιάγραμμα Ε ΦΑΣΗ new 2 (18-1-2021)

Συνημμένα Αρχεία: