Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα Π.Π.Π. Μαθητείας ΕΠΑΛ

396

Παρατείνεται, με την υπ. αριθμ. Φ11/3855/ΓΓ4/14-01-2021 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης Και Νεολαίας, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μαθητευομένων και εκπαιδευτικών για συμμετοχή στο 35ωρο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων του «Μεταλυκειακού Έτους–Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. έως την Δευτέρα 18-1-2021 και ώρα 23:59 μ.μ. Η ανάρτηση των αποφάσεων των ΠΔΕ περί λειτουργίας των τμημάτων για τη διεξαγωγή των Π.Π.Π. θα πραγματοποιηθεί έως την Παρασκευή 22-1-2021.

O χρόνος διεξαγωγής του ΠΠΠ θα οριστικοποιηθεί μόλις επιτραπεί η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.