Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής των ΣΕΕ και των Προϊσταμένων των ΚΕΣΥ Δυτικής Ελλάδας

53
ΑΔΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ