Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπ/κών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια αρμοδιότητας ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας

123

 

 

 

 

 

Συνημμένα Αρχεία: