Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό της υπηρεσίας

84

Η Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των χώρων που στεγάζεται συνολικής επιφάνειας 618,00 στην οδό Ακτή Δυμαίων 25 & Σκαγιοπουλείου στον 1ο και 2ο όροφο στην Πάτρα να υποβάλλουν τις προσφορές τους.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρισμό της υπηρεσίας

Συνημμένα Αρχεία: