Τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα του έργου μας GEM IN είναι έτοιμα!!!

327

Είμαστε ενθουσιασμένοι διότι έφτασε η ώρα να ανακοινώσουμε τα πρώτα αποτελέσματα του έργου μας GEM IN- Game to Embrace Intercultural Education. Πρόκειται για ένα έργο του προγράμματος Erasmus+ KA3 στο οποίο η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας είναι βασικός εταίρος. Η επιστημονική ομάδα του έργου υποστηρίζεται από μέλη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας συμπεριλαμβανομένων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ της.

Η επίσημη ιστοσελίδα του έργου: https://gem-in.eu/el/

Κατόπιν κοινής δημιουργικής δουλειάς με τους συνεργάτες του έργου από τις διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες έχουμε ετοιμάσει την μελέτη αντικτύπου η οποία εκπονήθηκε από τη συμβολή όλων των εταίρων και θα αποτελέσει τη βάση για την κλιμάκωση και την περαιτέρω προσαρμογή της εκπαιδευτικής προσέγγισης και το σκεπτικό για την επιλογή της ως καλής πρακτικής, της μεθοδολογικής προσέγγισης και των νέων στοιχείων που θα χαρακτηρίζουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα GEM IN. 

Επίσης έχουμε στην τελική τους μορφή έκθεση με Συμπεράσματα και Συστάσεις όπως αυτές προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Διεθνούς εργαστηρίου Gem-In με τη συμμετοχή experts από όλες τις συμμετέχουσες χώρες, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GEM IN. Η έκθεση συνοψίζει τα συμπεράσματα και τις συστάσεις που προέκυψαν από το διεθνές εργαστήριο τόσο όσον αφορά την ανταλλαγή, τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων και ορθών πρακτικών, όσο και την παροχή πρώτων πληροφοριών σχετικά με την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος και των εργαλείων.

Τέλος στo παρακάτω Link θα βρείτε το εκπαιδευτικό πλαίσιο το οποίο αναπτύξαμε και θα αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς καθ’ όλη την υλοποίηση του έργου, τροφοδοτώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Gem-In καθώς και το παιδαγωγικό κιτ που θα παράξουμε διαθέσιμο ελεύθερα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα!

Κάντε εγγραφή στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου για να έχετε πρώτοι πρόσβαση σε όλους τους πόρους και πηγές που διαθέτουμε ελεύθερα στους εγγεγραμένους χρήστες μας!! Σας περιμένουμε!!!

Την επιστημονική ομάδα έργου απαρτίζουν ο ΠΔΕ κ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος,ο κ. Παπαδάκης Σπυρίδων, η κ. Γαριού Αγγελική (Επιστημονικά Υπεύθυνη),κ.Αντωνοπούλου Ζωή, κ. Γκουρνέλου Αδαμαντία, κ. Ζαχαροπούλου Σουζάνα,κ. Καραλή Βασιλική, κ. Κουζέλη Χαρούλα, κ. Λεβεντάκης Χαράλαμπος, κ. Μαστρογιάννης Αλέξιος, κ. Μπαλωμένου Αθανασία, κ. Νάκος Κωνσταντίνος, κ. Νικολακοπούλου Κατερίνα, κ.Παπαδούρης Παναγιώτης

και project manager του έργου η κ Σαρλή Έλενα.