ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΛ – ΦΑΣΗ Ε’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021

775

Υπενθύμιση: Αιτήσεις υποψηφίων Μαθητευόμενων μόνον ηλεκτρονικά έως και την προσεχή Κυριακή 20/12/2020 23:59 όπως αναφέρεται στο κείμενο της Πρόσκλησης και σύμφωνα με τις οδηγίες – απαντήσεις που θα βρείτε ξεκινώντας στον ιστότοπο αιτήσεων:
emathiteia.minedu.gov.gr 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ ΦΑΣΗ Ε 2020-21 ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΑ 97ΡΗ46ΜΤΛΗ-1ΝΖ