Διαδικτυακή Εσπερίδα Εκπαίδευση STE(A)M Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020, 17:00-19:00

247

Translate to:

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και τo Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Δ. Ελλάδας (ΠΕΚΕΣ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος” (ΙΤΥΕ) διοργανώνουν διαδικτυακή Εσπερίδα (webinar) με θέμα “To πλαίσιο ανάπτυξης Ικανοτήτων των Εκπαιδευτικών για Εκπαίδευση STE(A)M”. Το συντονισμό της Ημερίδας έχουν οι Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης, Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας και Δρ. Αχιλλέας Καμέας, Καθηγητής ΕΑΠ.

Η Ημερίδα υποστηρίζεται από το έργο “STEAMonEdu: Competence development of STE(A)M educators through online tools and communities”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+/ KA3/ Forward Looking Cooperation Projects in the fields of Education and Training. Πληροφορίες για το έργο θα βρείτε εδώ: https://steamonedu.eu/
Η εκπαίδευση STE(A)M προτείνει την αξιοποίηση της Τέχνης (Art) στην εκπαίδευση STEM – Επιστήμη (Science), Τεχνολογία (Technology), Μηχανική (Engineering) και Μαθηματικά (Mathematics) – και περιλαμβάνει μαθησιακές εμπειρίες που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και τη καινοτομία μεταξύ των εκπαιδευομένων μέσα από έναν ελκυστικό τρόπο εκπαίδευσης STEM.
Ταυτόχρονα, αυξάνει το μαθησιακό κίνητρο των εκπαιδευομένων, διεγείροντας την περιέργειά τους σχετικά με την εφαρμογή της επιστημονικής και τεχνολογικής μάθησης σε πραγματικές καταστάσεις. Αλλά καμία μετάβαση στην εκπαίδευση STEM ή STE(A)M δεν θα είναι ποτέ δυνατή χωρίς την ενεργό και πλήρη συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Γι ‘αυτό, είναι ευρέως αποδεκτό ότι κάθε εκπαιδευτική πρωτοβουλία STE(A)M πρέπει πρώτα να επενδύσει στην αναβάθμιση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών.
Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές όλων των βαθμίδων που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την εκπαίδευση STE(A)M, ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διευθυντές σχολικών μονάδων, παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και σε οποιοδήποτε άτομο ενδιαφέρεται να ενημερωθεί σχετικά με τη τέχνη της εκπαίδευσης STE(A)M.
Το πρόγραμμα της Hμερίδας περιλαμβάνει

Διαδικτυακή Ημερίδα: Το Πλαίσιο Ικανοτήτων Εκπαιδευτικών
Για Εκπαίδευση STE(A)M
Παρασκευή 4 Δεκέμβριου, Ώρα: 17:00 – 19:00
Η Hμερίδα θα λάβει χώρα διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Webex
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση
παρακολούθησης της Hμερίδας.
Κάντε την εγγραφή σας τώρα εδώ: https://bit.ly/3kHKOVG

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ 04/12/2020