Πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα Μαθητείας: Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αίτησης

769

Παράταση της ημερομηνίας λήξης της υποβολής αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. – Εκπαιδευτών/ριών Δ.Ι.Ε.Κ και Επικαιροποίησης στοιχείων του μητρώου επιμορφωτών/ριών για το Πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα Μαθητείας.

Στον ιστότοπο του Ι.Ε.Π. μπορείτε να δείτε την αναρτημένη ανακοίνωση.