Συνεδρίες Υποστήριξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής STEAMonEDU

314

Translate to:

Στο πλαίσιο του καθεστώτος της μελλοντικής συνεργασίας, το έργο STEAMonEdu περιλαμβάνει συγκεκριμένες προσαρμοσμένες δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης επιρροής πολιτικής και στη δημιουργία ενός δομημένου πλαισίου για την προώθηση της εκπαίδευσης STE (A) M στα βασικά περιβάλλοντα χάραξης πολιτικής. Σε αυτήν την προοπτική, έχει αναπτυχθεί μια σειρά συνεδριών ανάπτυξης ικανοτήτων, που ασχολούνται με τους κύριους πυλώνες της πρακτικής υπεράσπισης και των πτυχών της χάραξης πολιτικής, για να παρέχουν στους εταίρους συγκεκριμένα εργαλεία και μεθοδολογίες, για να ασκήσουν πίεση στα πιο συναφή περιβάλλοντα και να διατηρήσουν την προσοχή υψηλή στην εκπαίδευση και στις πρακτικές STE(A)M. Λόγω της εμπειρογνωμοσύνης του στη δραστηριότητα επιρροής πολιτικής, η ALL DIGITAL συνεργάτης μας και εταίρος του έργου, ήταν υπεύθυνη για τον προγραμματισμό και την παράδοση των συνεδριών ανάπτυξης ικανοτήτων. Πρόκειται για εργαστήρια διάρκειας 90 λεπτών που πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου αλλά και εσωτερικών και εξωτερικών ομιλητών. Η πρώτη συνεδρία στις 29 Οκτωβρίου, υπό την προεδρία του Διευθύνοντα Συμβούλου της ALL DIGITAL, Renato Sabbadini, επικεντρώθηκε στην παροχή των πιο σχετικών εργαλείων και σε μια ευρεία επισκόπηση της πρακτικής υπεράσπισης και των βασικών πτυχών και των παραγόντων της δράσης χάραξης πολιτικής. Το δεύτερο μέρος της συνεδρίας αφιερώθηκε στη συνέχεια σε έναν ανοιχτό διάλογο μεταξύ των εταίρων, με βάση τη σύγκριση των εκπαιδευτικών πολιτικών STE (A) M σε διαφορετικά κράτη μέλη, χρησιμοποιώντας ένα εσωτερικό ερωτηματολόγιο που συνέταξαν τα μέρη. Αυτό έθεσε τα θεμέλια για τις μελλοντικές συνεδρίες που θα διερευνήσουν λεπτομερέστερα τα σχετικά εργαλεία και μεθοδολογίες για τη διεξαγωγή πρακτικών υπεράσπισης σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Η δεύτερη συνεδρία ανάπτυξης ικανοτήτων αφιερώθηκε στην πρακτική αποτελεσματικής υποστήριξης για την επιρροή της πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τη συνεδρία χαίρετησε και η Brikena Xhomaqi, Διευθύντρια της Πλατφόρμας Δια Βίου Μάθησης, η οποία προσέφερε πολύτιμη συμβολή βασισμένη στην εμπειρία της, στο εργαλείο, τις μεθοδολογίες και στις δραστηριότητες που διεξάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθεί σημαντικός αντίκτυπος στα σχετικά περιβάλλοντα χάραξης πολιτικής.

Η συνεδρία συμπληρώθηκε με τη συμβολή του καθηγητή Αχιλλέα Καμέα από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και συντονιστή έργου, ο οποίος μετατώπισε τη συζήτηση προς την Εκπαίδευση STE (A) M και την τρέχουσα κατάσταση του STEAMonEdu. Περιλάμβανε ανάλυση SWOT και λεπτομερή αξιολόγηση του ρόλου του Εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού-εκπαιδευτή-δασκάλου, ως σχεδιαστής και δημιουργός διαδικασιών, και άλλοτε ως συντονιστής και διευθυντής, συντονίζοντας διαδικασίες και αποτελέσματα, και τελικά ως ενεργό μέλος της κοινότητας, ικανό να επηρεάσει άλλους.

Η επόμενη συνεδρία ανάπτυξης ικανοτήτων έχει προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου και θα επικεντρωθεί στις επιτυχημένες πρακτικές υπεράσπισης σε περιφερειακό / τοπικό επίπεδο.

Εκ μέρους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας συμμετείχαν οι κ.κ. Παπαδάκης Σπυρίδων, Παπαδούρης Παναγιώτης και Σαρλή Έλενα.

https://steamonedu.eu/news/the-way-to-advocacy/?fbclid=IwAR2gv1CNqfJx6e2mwZb8j7GCa7_xIcmwxI99lKb6qGYUeeXnPt4TE56CPA0