Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2020-2021.

90
20201029 147611_Ε1 - Ειδική Πρόσκληση 6ΚΞ046ΜΤΛΗ-Ζ2Σ

Συνημμένα Αρχεία: