Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως μέλη στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α της Δυτικής Ελλάδας

42

Καλούμε

Τους Διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, εφόσον επιθυμούν να οριστούν μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής (περιπτώσεις δδ΄ της παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018), να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, θα απευθύνονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και θα κατατεθούν στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, το αργότερο έως την Παρασκευή  16/10/2020, ώρα 11:00 π.μ.

202010131442

Συνημμένα Αρχεία: