(ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

121
8955 09.10.2020_ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Ανακοινοποίηση_