Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

58
8955 09.10.2020_ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ