Εργαστήριο: STE(A)M Education practices and competences (πρακτικές και ικανότητες εκπαίδευσης STE(A)M)

171

Translate to:

Είστε εκπαιδευτικός; Διευθυντής σχολείου; Πάροχος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης; Διαμορφωτής εκπαιδευτικής πολιτικής; Ή είστε απλώς περίεργος;

Αυτό το εργαστήριο θα είναι ενδιαφέρον για εσάς!

Εδώ είναι γιατί:

Η εκπαίδευση STE(A)M εξελίχθηκε από την εκπαίδευση STEM, όπου το «A» είναι ένας όρος που αντιπροσωπεύει τομείς όπως οι φιλελεύθερες τέχνες, οι γλωσσικές τέχνες, οι κοινωνικές μελέτες, οι φυσικές τέχνες, οι καλές τέχνες κ.λπ. και ο στόχος της είναι να ενσωματώσει τη δημιουργική σκέψη σε έργα STEM και να οδηγήσει στην ανάφλεξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας των μαθητών μέσω των τεχνών. Αν και είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι βασικές ικανότητες STEM είναι κρίσιμες για την επιτυχία στις περισσότερες από τις τεχνικές, μηχανικές, ακόμη και διευθυντικές εργασίες, αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι, χωρίς τις «Τέχνες», είναι αδύνατο για τους μαθητές να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους!

Περισσότερες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους.

STE(A)M Education practices and competences

ALL DIGITAL SUMMIT 2020 | OCT 7-8 | ONLINE

logo jpg