Πρόσκληση εγγεγραμμένων στους κυρωμένους τελικούς πίνακες επιλογής Σ.Ε.Ε. των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της Χώρας για υποβολή νέας δήλωσης προτίμησης για τοποθέτηση τους σε κενούμενη θέση Σ.Ε.Ε. ΠΕ60 – Νηπιαγωγών ΠΕ.ΚΕ.Σ. Δυτικής Ελλάδας

102
ΕΞ 8074 22.09.2020_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ_ΣΕΕ ΠΕ60_ΠΔΕ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ