Καλές Πρακτικές Δ.Σ. Φαρρών

93

Translate to:

Στις δράσεις διάχυσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος Erasmus+KA1 που υλοποίησε φέτος το Δημοτικό Σχολείο Φαρρών με τίτλο Learning for all, learning as one (αριθμός σύμβασης 2019-1-EL01-KA101-061744) δημιουργήθηκε υλικό με την περιγραφή των ψηφιακών εργαλείων παιχνιδοποίησης Kahoot και Plickers.

Kahoot-Φαρρές
PLICKERS

Συνημμένα Αρχεία: