Επιμορφωτική ημερίδα

85

Translate to:

Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στη δια ζώσης και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση» πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Φαρρών σε συνεργασία με τον Συντονιστή εκπαιδευτικού Έργου κ. Γεώργιο Κονιδάρη. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Erasmus+KA1 «Learning for all, learning as one» κατά το σχολικό έτος 2029-2020, Βασιλική Γκολώνη (Διευθύντρια-ΠΕ 70) και Μαρία Ρούσσου (ΠΕ06) μετέφεραν την εμπειρία  τους σε συναδέλφους του σχολείου και των όμορων, ενώ ακολούθησε ένα βιωματικό εργαστήρι για την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων Kahoot και  Plickers  στη δια ζώσης και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η αξιολόγηση της δράσης από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς έδειξε ότι η σχολική κοινότητα είναι πάντα «ανοικτή σε νέες προτάσεις και καλές πρακτικές που ενισχύουν το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των μαθητών και αναβαθμίζουν ποιοτικά τη διδακτική πράξη. Στο δικτυακό τόπο του σχολείου υπάρχει σελίδα αφιερωμένη στο πρόγραμμα Erasmus+ με υλικό και προτάσεις από αυτό το όμορφο ταξίδι!

Η δική μας ιστορία Erasmus+