ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Π.Π.Π) ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΛ 2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1050

Ξεκινά πανελλαδικά την προσεχή Δευτέρα 7-9-2020 και θα διαρκέσει έως και την Τρίτη 15-9-2020 το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης (Π.Π.Π) Αποφοίτων Μαθητείας ΕΠΑΛ  της 2ης Περιόδου .

Στην Δυτική Ελλάδα συγκροτήθηκαν και θα λειτουργήσουν 15 τμήματα με συνολικά 92 απόφοιτους 8 ειδικοτήτων και 25 εκπαιδευτικούς, με τις Αποφάσεις Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας στους ακόλουθους συνδέσμους:

Αριθμ. Πρωτ.:Φ38.2/6103/16-7-2020 – ΑΔΑ Ψ2Υ546ΜΤΛΗ-ΖΘΠ  

Αριθμ. Πρωτ.: Φ38.2/6243/23-7-2020 – ΑΔΑ Ψ5Θ046ΜΤΛΗ-5ΑΩ

Οι απόφοιτοι κατανέμονται στις ειδικότητες σύμφωνα με το ακόλουθο γράφημα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ