Ενημερωτικό Σημείωμα για Ιδιώτες Εργοδότες ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑ.Λ. (2020-2021)

836

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα απευθύνεται κυρίως σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ως προς τις προϋποθέσεις και τα βήματα καταχώρησης των θέσεων εργασίας Μαθητείας που θα προσφέρουν.

 

Κατεβάστε την  ΒΕΒΑΙΩΣΗ_ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ_ΘΕΣΗΣ_Ε_ΦΑΣΗ (1) όπως αναφέρεται στο παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα.

Σημειώνεται ότι για τους εργοδότες του Δημοσίου είχε αποσταλεί η με αριθμό Πρωτ. 77324/Υ1/19-6-2020 Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑ.Σ. και στα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ., στην οποία περιλαμβάνονται περαιτέρω διαδικασίες.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ_ΣΗΜΕΙΩΜΑ_ΓΙΑ_ΙΔΙΩΤΕΣ_ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 - 2021