Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα ΚΑ2 του Erasmus+

93

Translate to:

Για άλλη μια χρονιά οι σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας έχουν δυνατή παρουσία στην εφαρμογή του Προγράμματος Erasmus+, έχοντας ένα μεγάλο αριθμό εγκεκριμένων σχεδίων ΚΑ2 (Βασικής Δράσης 2) στις λίστες εγκεκριμένων σχεδίων που δημοσίευσε η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος το Ι.Κ.Υ. ενώ δημοσιοποιήθηκαν τα ελληνικά σχολεία που συμμετέχουν ως εταίροι σε συμπράξεις της Βασικής Δράσης 2 (ΚΑ2). Αναλυτικά τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε παρακάτω:

Αποτελέσματα Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ2-2020 | Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων (ΚΑ229)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2-ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ

Αποτελέσματα Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ2-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 7_ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝ_ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6_ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ201

ΠΙΝΑΚΑΣ 5_ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ201

ΠΙΝΑΚΑΣ 3_ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑ201

ΠΙΝΑΚΑΣ 4_ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ201

ΠΙΝΑΚΑΣ 1_ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑ201

ΠΙΝΑΚΑΣ 2_ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑ201