Το 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου στα μονοπάτια του ERASMUS+

110

Translate to:

Η επιμόρφωση αυτή υπήρξε μια πολύ αξιόλογη εμπειρία, αφού προσέφερε γνώση και καινούριες ιδέες, αλλά και τη δυνατότητα να μοιραστούν προβληματισμοί με άλλους εκπαιδευτικούς και να βρεθούν κοινά σημεία αναφοράς. Συνολικά, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+ΚΑ1 υπήρξε μία εξαιρετική εμπειρία που αξίζει να έχει κάθε εκπαιδευτικός. Η θεωρητική και βιωματική προσέγγιση του θέματος, η επαφή με καινοτόμες πρακτικές μάθησης, η συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων ή εμπειριών με εκπαιδευτικούς άλλων ευρωπαϊκών χωρών συνέβαλαν στην επαγγελματική βελτίωση των συμμετεχόντων και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ανομοιογένειας-διαφορετικότητας-πολυπολιτισμικότητας που παρουσιάζονται στο σημερινό σχολείο.

Λεπτομέρειες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό στο συνημμένο PDFdeltio_typou_Barcelona

 

 

 

Συνημμένα Αρχεία: