Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-21

1120
ΟΔΗΓΙΕΣ_ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔ.ΕΡΓΟΥ_ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΕΠ-ΕΒΠ