Ανασυγκρότηση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηλείας (Υπηρεσιακό Συμβούλιο)

79
6ΒΧΑ46ΜΤΛΗ-Ι2Μ - ΠΥΣΠΕ ΗΛΕΙΑΣ_ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2020-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ