Ανασυγκρότηση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Υπηρεσιακό Συμβούλιο)

141
ΨΦΨΠ46ΜΤΛΗ-ΑΜΥ - ΠΥΣΠΕ ΑΙΤΩΛΣ_ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 2020-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ